Välkommen till Textverkstaden!

På den här sidan kommer du att kunna hitta värdefull och användbar information om hur man bäst använder sig av språket för att formulera en välskriven text.

Du vet säkert att det finns ett par grundregler man bör följa när man ska skriva en text, oavsett vilket språk den ska vara på. Vi kommer att fokusera på både svenska och engelska och ge tips, råd och fakta för dig som vill dela med dig av dina erfarenheter genom att skriva.

Olika sorters språk

Det skrivna ordet skiljer sig från det talade språket. I Sverige lär man sig om skillnaderna mellan tal- och skriftspråk redan från tidig skolålder. Tack vare teknologins intåg har vi dessutom fått ett tredje språk – “sociala medier-språket”. Att referera till detta som ett eget språk är ingen överdrift, då ord som messa, mejla, chatta, googla och snappa kan tillskrivas sociala medier-språket. Dessa ord fanns knappast i svenskan eller engelskan för 15-20 år sedan.

Det har skrivits mycket om vad utvecklingen av det tredje språket gör med det ursprungliga. Vissa hävdar att utvecklingen gör oss bättre på att skriva genrespecifikt och att det finns en positiv lekfullhet kring språket som saknades tidigare. Vi anpassar engelska ord till svensk grammatik och sätter in dem i en svensk kontext. Andra menar att språkutvecklingen förstör, då det kan vara svårt att utläsa om ett uttryck är ironiskt eller inte samt att detta kan få ödesdigra konsekvenser.

Innehåll till en hemsida, blogg, nyhetsartikel eller ett reportage ska dock följa de generella skrivregler som finns för den typen av texter. Reglerna innefattar textens struktur; hur man skriver rubriker, hur lång inledningen och/eller ingressen bör vara, hur brödtexten bör delas upp styckevis etcetera. Reglerna innefattar dessutom språkets grammatik, det vill säga hur man använder sig av ord och tecken i språket på ett korrekt sätt.